1978         –           2018          40 jaar DGK Vivace

Op zondagmiddag 27 mei jl. heeft ons koor haar 40-jarig jubileum gevierd met een mooi concert bij Partycentrum Wijnand van Delft te Drunen.
Een afwisselend programma met vele voor de meeste oud-koorleden bekende liederen.
Mede door de bijdragen van Liesbeth Coppens (piano), Hannie Huijgevoort (sopraan), Marijke Koopmans (alt), Ymke Hollemans (dwarsfluit) en de bezielende leiding van de dirigent Annemiek van der Niet kunnen we terugkijken op een prachtig concert en een gezellige middag.

We hebben 40 mooie muzikale jaren achter de rug en we willen iedereen die daaraan heeft meegeholpen hartelijk bedanken! Helaas vinden we dit toch het moment om te stoppen met ons koor. 
En waarom? 
Het organiseren van activiteiten en concerten kost steeds meer moeite, we zijn bijna een 70+ koor, het instuderen van nieuwe liederen gaat moeizamer. 
Tevens is er de laatste jaren een groot verloop geweest in het koor terwijl er nauwelijks nieuwe aanwas is.
Kortom: voor ons is de rek er uit.

Met ingang van 31 mei 2018 wordt DGK Vivace officieel opgeheven.

 

Jubileumconcert DGK Vivace